Comics: Thinking, Story, Design (Autumn 2021)

This is the syllabus of a comics course I was teaching at Moholy-Nagy University of Art and Design in the autumn of 2021. I was also teaching a version of this syllabus at Budapest Metropolitan University.

I apologize, it is in Hungarian.

Students’ work, autumn 2021

Képregény: gondolkodás, történet, tervezés

A kurzus témái a képregény kifejező eszközeit és lehetőségeit járják körül. Minden órán szóba kerülnek közös olvasmányaink, elméleti kérdések, és mindig lesznek gyakorlati feladatok. Minden héten más képregényt olvasunk és ezek által (pontosabban az olvasmányok formai megoldásai által) inspirálva rajzolunk.

A kurzus célja és alapelvei:

  • A kurzus során a hallgatók megismerik és megtapasztalják a képregényt mint összetett történetmesélő médiumot.
  • A kurzus során a hallgatók megtanulják (a) azonosítani a képregény formai jegyeit, (b) megfogalmazni, egy-egy jegy hogyan járul hozzá a történethez, (c), ezeket az elemeket a heti feladatokban és a végső beadott képregényprojektben használják.
  • A hallgatók megismerik és megtapasztalják, milyen lépések vezetnek egy képregény létrejöttéhez az ötlettől a végleges megfogalmazásig.

A jegyszerzéshez:

  • (1) A heti és az órai feladatokat egybegyűjtve portfóliót alakítunk ki. Minden óra előtt az olvasmányhoz kapcsolódó feladat kreatív vagy szöveges megoldását töltsétek fel a Canvas fórumába.
  • (2a) Választható: A félév végére egyéni projektmunka keretében 4-5 oldalas képregény készítése. A képregény témája, vagy inkább ihletője, egy választott épület (lehet szabadon asszociálni: bármilyen épület vagy szobor lehet a képregény témája, bármilyen szempontból, pl. múltja, jelene, jövője, egy részlete, lakói). A kurzus második felében a heti feladatok nagy része már ehhez a projektmunkához kötődik.
  • (2b) Választható: Egy elemző esszé írása egy képregényről szakirodalom felhasználásával (fontos: a szakirodalom leginkább angolul van). A kurzus második felében a heti feladatok nagy része már ehhez az esszéhez kötődik.

1. Gesztus és geometria

Bevezető. Geometria és képregény. A gesztusban rejlő kifejező erő. A fogalmi metafora fogalma. Fontos: Kérlek hozzatok ollót és ragasztót.

Rács és gesztus gyakorlat. Másik gyakorlat.

2. Idő és gondolkodás

Lynda Barry és Shennawy képregényeinek megbeszélése. Képregény és gondolkodás. A gesztus kifejező erejével kapcs. gyakorlatok – folyt.

Közös és egyéni gyakorlatok Lynda Barry pedagógiai eszköztárából, például ez.

3. Játék és variációk

A képregény mint játék: variációk és korlátok. Matt Madden: 99 Ways to Tell a Story megbeszélése.

Néhány Matt Madden-féle feladat – történetmesélés és újramesélés korlátokkal és a korlátok adta szabadsággal. Némi képregénytörténet (Matt Maddenhez kapcsolódóan).

4. Információ elrendezése

Információ elrendezése, infografika. Sketchnoting gyakorlat a választott projekttémához kapcsolódóan.

Képregényoldal kreatív gyarorlat, például ez

5. Képregény és dizájn

Jesse Lonergan: Hedra és Richard McGuire: Here megbeszélése. Házi feladat az órára készülve ez.

Idő és tér képregényben. Szimultaneitás és szekvencialitás (és egyéb szép szavak.) A képregények szerkezetének modellje Charles Hatfield szerint.

Olvasásirány-vezetési gyakorlat.

6. Történetmesélés, térhasználat

Paul Karasik – Paul Auster: Tükörváros áll majd a középpontban. Az órára készülve egy oldalt rajzolj át a saját stílusodban. A hatfieldi modell a gyarkolatban.

A vizuális metafora fogalma. Kreatív történetvezetési gyakorlat: napló.

7. Nézőpontok

Brecht Evens: The Wrong Place és Ebony Flowers: My Lil Sister Lena olvasása az órára készülve.

Történetvezetési gyakorlat.

8. Képregényprojektek

Egyéni konzultációk a Képregényprojektről. Csoportos brainstorming a projektekről.

9. Anyag

Játék a képregény anyagával. Anyag és tér. Az óra előtt Nick Sousanis: A Life in Comics: The Graphic Adventures of Karen Green (6 oldal) és Alan Moore-Melinda Gebbie: This Is Information elolvasása (6 oldal) eloldalása, Canvas feladat.

A papírt, felületet, vagy olvasói interakciót kreatív módon használó képregény készítése.

10. Képregényprojektek

Project állásának bemutatása, kérdések megbeszélése, csoportmunka.

Korábbi bejegyzések / Posts

Advertisement